ADREMCOACHING

Missie en Visie

Ad Rem Coaching is een gerenommeerde zorgaanbieder met contracten met Sociaal Domein Fryslân (SDF). Wij bieden door heel Friesland professionele en specialistische zorg vanuit de Jeugdwet Friesland. Binnen Ad Rem Coaching werken wij nauw samen met verschillende ketenpartners onder andere met gebieds-/wijkteams, gemeenten, GGZ-organisaties als Accare, Inter-Psy, CAGGB en Jeugdhulp Friesland. Ad Rem Coaching is in verschillende gemeenten ook contracten voor de Wmo aangegaan, zodat ook 18-plussers begeleiding van ons mogen ontvangen. Ad Rem Coaching werkt niet vanuit een kantoor, maar ‘ambulant’ bij de cliënt thuis, in zijn of haar vertrouwde omgeving. Alle gezinswerkers en jongerencoaches man en vrouw hanteren dezelfde visie en missie. Ad Rem Coaching durft te problematiseren waar nodig, werkt methodisch met als doel resultaatgericht werken. Ad Rem Coaching is een frisse wind in het ambulante zorgschap en wil het verschil maken door goed aan te sluiten bij de cliënt, waarbij de klik en het contact met de cliënt van onschatbare waarde zijn om een verandering teweeg te brengen. Mensen mee krijgen en in beweging brengen, daar gaat ons hart sneller van kloppen. De kernwaarden:
  • Contact
  • Zich verantwoordelijk voelen
  • Betrokken zijn
  • Lef