Aanmelding en Intake

Financiering

Financiering van onze zorg is mogelijk vanuit ZIN (op indicatie van de gemeente). Ad Rem Coaching is een gecontracteerde zorgaanbieder bij veel Friese gemeenten. Ad Rem Coaching kijkt altijd naar passende begeleiding waarbij een match tussen hulpvragen en hulpverlener leidend is.

Clientstroom Ad Rem Coaching

  • 1. Verwijzing- conceptwerkplan door gebiedsteam/ verwijzer.
  • 2. Screening binnen Ad Rem Coaching- verslag screening
  • 3. Gesprek met cliënt en gebiedsteam/ verwijzer- onderzoeksvragen/ einddoelen zijn geformuleerd.
  • 4. Multidisciplinair overleg binnen Ad Rem Coaching- concept hulpverleningsplan.
  • 5. JW 301 bericht moet aanwezig zijn
  • 6. Start hulpverlening begeleidingsplan aanwezig en JW 305 bericht verstuurd
  • 7. Tussenevaluatie met cliënt en gebiedsteam/ verwijzer (binnen 2 maand na 305 bericht).
  • 8. Eindevaluatie en afsluiting met cliënt en gebiedsteam/ verwijzer.