Intensieve Ambulate Gezinsondersteuning

Ad Rem Coaching biedt ambulante gezinsondersteuning aan aan gezinnen door heel Friesland. Hulpverleners binnen Ad Rem zitten niet vast aan een strak stramien, maar kunnen in overleg met verwijzers en gezinnen flexibel ingezet worden. Hulpverleners werken niet volgens een vaste module, maar zetten desgewenst wel onderdelen van modules in.

Het team van ambulante gezinswerkers en jongerencoaches
Ad Rem Coaching werkt met een tiental enthousiaste, gedreven en ervaren hulpverleners samen. Alle ambulante gezinswerkers en jongerencoaches zijn HBO geschoold met veelal een specialisatie binnen het ambulante werkveld zoals Intensieve Ambulante Gezinsondersteuning (IAG), Families First en Ambulante Spoedhulp (FF/ASH), Spoed4jeugd en Multi Dimensional Family Therapie (MDFT) Medewerkers zijn allen SKJ geregistreerd en tonen hiermee aan dat zij hun kennis op peil houden.