Oorsprong

Oprichter en eigenaar is Remko Jan van Dijk.
Remko Jan heeft jarenlang expertise en ervaring opgedaan in de jeugdzorg, forensische psychiatrie, Ambulante SpoedHulp en Families First.

Remko Jan is zijn carrière in 2006 begonnen als pedagogisch medewerker bij de Swaai, observatie- en behandelcentrum Domino en Mikado in Drachten. Hier zaten kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen. Later heeft hij zeer intensief een-op-een begeleiding gegeven bij Trajectem Hanzeborg aan SGLVB-cliënten (sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk beperkt) met een RM- of TBS- maatregel.

Remko Jan heeft zes jaar gewerkt op de open en gesloten behandelgroepen van Jeugdhulp Friesland en Behandelcentrum Woodbrookers, waar hij als pedagogisch medewerker jeugdigen met psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 12-18 jaar behandelde. Naast zijn werk als pedagogisch medewerker was hij Agressie Regulatie Trainer (ART), procesbegeleider bij intervisie aan zijn team en zat hij bij het calamiteitenopvangteam (COT), waar hij collega’s opving na een voor hen heftige gebeurtenis.

Remko Jan heeft vanaf 2016 gewerkt in een crisisteam (FF-ASH-Spoed4jeugd) van Jeugdhulp Friesland. Daar zag hij vaak na een effectieve periode van crisishulp dat gezinnen lang moesten wachten op passende vervolghulp, jongeren dikwijls geen aansluiting kregen met coaches en maatjes en de wachttijd hierop voor de jongere ook te lang duurde. Dit maakte dat de motivatie voor het accepteren van hulp en de ingeslagen weg weggleed.
Het is daarom dat Remko Jan in 2016 Ad Rem Coaching is gestart om deze aansluiting adequaat op te pakken, het gat te vullen. Ad Rem Coaching staat voor snel en scherpzinnig.
Binnen Ad Rem Coaching doen wij er dan ook alles aan om na aanmelding binnen twee weken een intake te plannen, zodat wij uiterlijk vier weken na aanmelding kunnen starten met ons begeleidingsplan.